Studentar i praksis

Vi tilbyr i Helse Førde praksisplasser til mange ulike studentkategoriar. Helse Førde tilbyr praksisplassar i Lærdal, Nordfjordeid og Førde.


Det er viktig for oss at du som student får ein praksisperiode med godt læringsutbytte i vår organisasjon slik at du kan bli ein framtidig dyktig medarbeidar.

Helse Førde har ei rekkje studentar i praksis:

 • ​Sjukepleie bachelor

 • Sjukepleie vidareutdanning

 • Medisin

 • Radiograf

 • Ergoterapi

 • Fysioterapi

 • Bioingeniør

 • Psykolog

 • Audiograf

 • Idrett bachelor

 • Sosialt arbeid bachelor

 • Klinisk ernæring master

 • Vidareutdanning psykisk helsevern

 • Spesialpedagogikk

 

 • Brukarnamnet er det same som tidlegare. Dersom det er meir enn 90 dagar sidan passordet vart nytta må du bestille nytt passord ved å ringe Kundesenteret på tlf. 55 97 65 40 som sender nytt passord på SMS.

 • Studentar som har eit tilsettingsforhold i Helse Førde skal nytte same brukarnamn og passord som dei gjer på jobb. Du må då hugse å velje rett rolle når du loggar på i DIPS.

 • Det er krav om årleg gjennomføring av obligatoriske e-læringskurs, du har sjølv ansvar for at dine kurs er gjennomført innan siste 12 månader.

Problemer med pålogging?

Viss du har problem med å logge på PC, DIPS, Læringsportal eller anna - ring Kundesenteret på telefon 55 97 65 40. Hugs å opplyse om at du er student.


1. Gjennomføre e-læringskurs:

 • Brannvern, teoretisk del

 • Smittevern: Handhygiene

 • Informasjonssikkerhet og personvern

 • Klima og miljø - Helse Førde

 

Slik gjer du det:

Gå til Læringsportalen

Registrer deg med fødselsnummer og velg organisasjon: "Helse Førde - tilgang for eksterne brukere"
 

​​​Eksisterande brukar i Læringsportalen
Du legger kun inn fødselsdato ved registrering.

​Ny brukar Lærlingsportalen
Legg inn heile fødsels- og personnummer​


Kurs finn du ved å trykke «Kurskatalog» og deretter trykke på «Nøkkelord».
Finn «Obligatoriske kurs» og trykk grøn søkeknapp:

Bilete av læringsportalen
 


2. Registrere deg i WebCruiter

Du får ei lenke frå skulen din til WebCruiter kor du må søke på praksisplass. Hugs å legge inn fødselsnummeret ditt (11 siffer) og mobilnummer for å få IT- tilgangar i praksisen din.

 

 

Sist oppdatert 27.09.2023