Pasientkurs

Artrosekurs - Aktiv A

Et kurs for deg med artrose, der vi vil gi deg bedre innsikt i din artrosesykdom, behandling av denne og hva du selv kan gjøre for å bedre dine symptomer.

27.
september
2024
  1. 27. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Kvar

Førde Sentralsjukehus, Angabygget, 0 etg

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som då sender tilvising. Tilvisinga sendast til Ortopedisk poliklinikk, Førde sentralsjukehus. 

Inklusjonskriterier for å delta i AktivA:
Pasienter med symptomer og funn som indikerer artrose i hofte og/eller kne.
Pasienter med degenerativ meniskskade (som vi i dag vet er et tidlig tegn på kneartrose).
Personer som er eldre enn 35 år.


Eksklusjonskriterier:
Annen årsak til plagene (f.eks. kreft, inflammatorisk leddsykdom).
Andre sykdommer/plager som gir mer dominerende plager enn artrosesykdommen (f.eks. fibromyalgi, kronisk generalisert smerte).
Tidligere operert med protese på den siden som angis som mest symptomgivende ved henvendelse til AktivA.

Ta direkte kontakt dersom du ynskjer å ha med pårørande

Dagsplan

Kl. 09.00 : Velkommen og registrering 
Kl. 09.30 : Informasjon frå ortoped. Kva er artrose?  
                 Risikofaktorar, symptom, behandlingsalternativ. 
Kl. 10.15 : Pause 
Kl. 10.30 : Brukarinnlegg 
Kl. 11.15 : Pause 
Kl. 11.30 : Trening som medisin, fysioterapeut 
Kl. 12.00 : Lunsj 
Kl. 12.45 : Korleis ta sunne valg v/ernæringsfysiolog 
Kl. 13.30 : Pause 
Kl. 13.45 : Å leve med artrose, fysioterapeut 
Kl. 14.30 : Evalueringsskjema 

 

Praktisk informasjon

Eigenandel 386,- kr (per mai 2023), ingen eigenandel ved frikort. Gratis for pårørande. 

Avbestilling seinast 24 timar før kurset. Dersom du ikkje møter til avtalt kurs, vil sjukehuset kunne krevje eit gebyr på opptil 1125 kr (per mai 2022).  

Lunsj kan kjøpast for kr 80 per person (vipps eller kontant). Gi beskjed ved særskilde behov. 

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod hjå Helse Førde eller andre helseføretak kan pasientar og pårørande ha rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

Ta kontakt med pasientreiser på telefon 055515 eller sjå pasientreiser.no ved spørsmål om dekking av utgifter og/eller ved behov for tilrettelegging av reisa.

MED FORBEHOLD OM ENDRINGER 

 

Kontakt