Pasientkurs

Å leve med demens

Dette er eit kurs for dei som har fått diagnose innen demens i tidlig fase, evt saman med ein pårørande. Kurset gir kunnskap om sjukdommen og behandling. Du får møte andre i same situasjon og dele erfaringar. Kunnskap om rettar og støtte til å meistre kvardagen.

Passert
4.
april
2024
2 dagar
  1. 04. apr. 2024, 10:00 - 15:00
  2. 25. apr. 2024, 10:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 04. apr. 2024, 10:00 - 15:00
  2. 25. apr. 2024, 10:00 - 15:00

Arrangør

Kvar

Førde Sentralsjukehus, Angabygget, 0 etg

Ynskjer du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvising, eller ta kontakt med medisinsk poliklinikk for meir info.
Viktig å merke seg at kriteriet for å delta på kurset er at pas har fått demensdiagnose, og at sjukdommen er i tidlig fase. 

 

 

Om kurset

Kurset gir kunnskap om sjukdommen og behandling. Du får møte andre i same situasjon og dele erfaringar. Kunnskap om rettar og støtte til å meistre kvardagen.

Program

Torsdag 4 april

10.00-10.15 Registrering
10.15-10.45 Kva er demens v/overlege 
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Korleis påverkar demens livet ditt v/overlege 
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.15 Fysisk aktivitet i forhold til demens v/fysioterapeut
13.15-13.45 Ernæring i forhold til demens v/ Geriatrisk sjukepleier
13.45-14.00 Pause
14.00-14.30 Dagleglivsaktiviteter ved ergoterapeut
14.30-14.45 Pause
14.45-15.00 Oppsummering

Torsdag 25 april

10.00-10.15 Informasjon
10.15-10.45 Korleis påverkar demens livet ditt v/overlege 
10.45-11.00 Pause
11.00-11.30 Dagleglivets aktivitetar v/ ergoterapeut
11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Kva gjer dagen til ein god dag v/musikkteraeput??
13.00-13.15 Pause
13.15-1345 Hjelpetiltak og velferdsteknologi v/representant frå kommunen
13.45- 14.00 Pause
14.00- 15.00 Oppsummering

Med atterhald om endringar


Praktisk Informasjon

Eigenandel 386 kr (per mai 2023), ingen eigenandel ved frikort. Gratis for pårørande.

Lunsj kan kjøpast for kr 80 per person (vipps eller kontant). Gi beskjed ved særskilde behov. 

Ved deltaking på legetilviste læringstilbod hjå Helse Førde eller andre helseføretak kan pasientar og pårørande ha rett til å få dekka delar av kostnader ved reise og opphald.

 

Ta kontakt med pasientreiser på telefon 055515 eller sjå pasientreiser.no ved spørsmål om dekking av utgifter og/eller ved behov for tilrettelegging av reisa. 

Kontakt

Med pol v/ Greta Endal
57839322