Pasientkurs

Barn med epilepsi

Målgruppa for kurset er foreldre til barn med epilepsi. Målet med lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sjukdommen din og korleis du kan mestre kvardagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sjukdom, behandling, eigne ressurser og endring av levevaner.​​

Passert
24.
april
2024
  1. 24. apr. 2024, 09:00 - 16:00

Tid og stad

Når

  1. 24. apr. 2024, 09:00 - 16:00

Arrangør

Ynskjer du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvising, eller ta kontakt med barn poliklinikk for meir info

 

 

Program Epilepsikurs 24.04-24 

 08.00 - 09.00: Registrering 

09.00 - 09.30: Velkommen, introduksjon til kurset, presentasjon 

09.30 - 10.45: Kva er epilepsi? Anfallsklassifisering  

10.45 - 11.00: Pause 

11.00 - 11.30: Brukerrepresentant 

11.30 – 12.15: Lunsj 

12.15 - 12.45: Anfallshandtering  

12.45 - 13.15: Anfallsalarmer (Hjelpemiddelsentralen) 

13.15 - 13.30: Pause 

13.30 - 15.00: Tilrettelegging i skule og barnehage 

15.00 - 15.30: Erfaringsutveksling i grupper 

15.30 - 16.00: Oppsummering/evaluering 

 

Praktisk informasjon

Foreldre som er i arbeid og har ansvar for eit langvarig sjukt eller funksjonsnedsetta barn kan søkje om opplæringspenger. Opplæringspenger bereknast på samme måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær ifrå arbeid for å vere med på opplæringa. Ein får søknadsskjema hjå avdelinga.

For å ha rett på opplæringspenger må ein oppfylle kravet om å vere fråværende ifrå jobb i 7,5 timar per dag, der reisetida er inkludert.

Dersom ein ikkje oppfylle kravet til opplæringspenger kan ein eventuelt søke om velferdspermisjon hjå sin arbeidsgjevar.

Ein har mulighet å kjøpe lunsj for 80 kr. Kontant betaling eller vipps. Gi beskjed ved spesielle behov/allergier.

Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.no ved behov for tilrettelegging av reisa.

Kontakt

Barn Pol
57839145