Pasientkurs

 • Vegen vidare - Leve med, og etter kreft
  For pasientar som har gjennomgått kreftbehandling, og deira pårørande
  Vegen vidare - Leve med, og etter kreft
  30.
  mai
  2024
  2 dagar
 • Hjerneslag Juni-24
  Nevrologisk avdeling i Helse Førde arrangerar saman med Lærings- og meistringsenteret 2-dagars kurs for slagramma og deira pårørande.
  Hjerneslag Juni-24
  6.
  juni
  2024
  2 dagar
 • Livsstyrketrening å meistre livet og jobben - fysisk oppmøte
  Lærings- og meistringssenteret (LMS) i Helse Førde arrangerer Livsstyrketrening, der målet er betre helse, auka livsmot og meistring. Kurset går over 10 kursdagar, 1 dag i veka. I forkant av kurset arrangerast det eit digitalt informasjonsmøte.
  Livsstyrketrening å meistre livet og jobben - fysisk oppmøte
  21.
  august
  2024

Andre kurs og møter

 • Erfaringskonferanse 2024
  Erfaringskonferansen vert arrangert anna kvart år av Helse Førde og KS. Her er det mogleg å drøfte tilgjengeleg styringsinformasjon, erfaringar og forbetringspunkt i samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetenesta.
  Erfaringskonferanse 2024
  12.
  juni
  2024
  2 dagar