Pasientkurs

Høyreapparatkurs

Tilbod til deg med høyreapparat og dine pårørande

23.
oktober
2024
  1. 23. okt. 2024, 09:00 - 16:00

Tid og stad

Når

  1. 23. okt. 2024, 09:00 - 16:00

Arrangør

Kvar

Førde Sentralsjukehus, Angabygget, 0 etg

 

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som kan sende tilvising. Tilvisinga sendast til ØNH/Kjeveavdeling, Førde Sentralsjukehus. 

INFORMASJON OM KURSET

Dette er meistringstilbod i grupper, for pasientar og deira pårørande. Målet er å få lærdom frå fagfolk, brukarrepresentant og frå kvarandre, og ta dette med seg til bruk i kvardagen.

 

PROGRAM

  09.00-09.10                Velkomen  

  09.10-09.40                Brukarinnlegg v/ Brukerrepresentant

  09.40-09.50                Pause

  09.50-10.50                Hjelpemiddel i dagleglivet, v/ audiograf                                                                         NAV  Hjelpemiddelsentralen

 10.50-11.00                Pause

 11.00-12.00                Nedsett høyrsel; årsak og behandling v/ Overlege ØNH,                                              Førde Sentralsjukehus

 12.00-12.40                Lunsj  

 12.40-13.40                Kommunikasjonsstrategiar v/audiopedagog 

 13.40-13.50                Pause

 13.50-14.40                Tilpassing og vedlikehald av høyreapparat 

 14.40-14.50                Pause

 14.50-15.20               Info om HLF, Likemannsarbeid og Kommunal                     

                                      Høyrselskontakt

 15.20-16.00                Erfaringsutveksling. Kva kan vi gjere sjølve for å betre                                                kvardagen?    Evaluering/oppsummering

Med atterhald om endringar

 

PRAKTISK INFO

Eigenandel kr 386.-

Inga kursavgift for pårørande

Lunch kan kjøpes : kr 80. Kontant betaling, eller vipps.                                                Gje beskjed om evt allergier eller spesielle behov til 57 83 98 70 (LMS)

Utgifter til reiser, kost og overnatting, dekkast etter faste takster. Ta kontakt med pasientreiser på tlf 05515, eller www.pasientreiser.no ved behov for tilrettelegging av reisa

Kontakt