Fagkurs

Møteplassen innan habilitering og rehabilitering

Velkomne til digital Møteplass innen habilitering og rehabilitering den 25. oktober 2023

25.
oktober
2023
  1. 25. okt. 2023, 09:30 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 25. okt. 2023, 09:30 - 15:00

Arrangør

Påmelding på epost til maria.katarina.ljunglof@helse-forde.no. Hugs namn, tittel og e-postadresse til alle påmelde og fakturaadresse. Pris 610kr per deltakar (dagpakke)

Påmelding

Frist for påmelding: 18. okt. 2023

Presentasjonar

Program

09:00 - 09:30

Registrering med kaffi og te

 

09:30 - 09:40

Velkomen til Møteplassen 2023

Maria Ljunglöf, Rådgjevar Koordinerande eining Helse Førde

 

09:40 - 10:10

Samarbeid, samhandling og dei ulike koordinatorordningane - lovkrav og retningslinjer

Turid Måseide, seniorrådgjevar, Statsforvaltaren i Vestland

Borddialog

 

10:10 - 10:50

To kommunar legg fram eksempel frå eigen praksis, ein omhandla vaksen brukar/pasient, ein omhandla barn med føresette.  Korleis sikrar kommunen koordinerte tilbod til pasient? Succefaktorar? Utfordringar? Kasuistikkene er utgangspunkt for samtale rundt bordet i etterkant. 

 

Presentasjon av kasuistikk 1

Borddialog

 

10:50 - 11:00

Beinstrekk

 

11:00 - 11:40

Presentasjon av kasuistikk 2

Borddialog

 

11:40 - 12:00

Oppsummering

 

12:00 - 13:00

Lunsj med mingling

13:00 - 13:30

«Korleis kan vi skape betre overgangar mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta for pasientar med kombinasjon av psykisk ohelse, rus og somatisk sjukdom?»

Kari Anne Indrebø, avdelingsleiar Ortopedisk avdeling, Helse Førde

Borddialog

 

13:30 - 13:50

Regionalt prosjekt Koordinator i spesialisthelsetenesta

Maria Ljunglöf, Rådgjevar i Koordinerande eining Helse Førde.

 

13:50 - 14:00

Beinstrekk kaffi/te 

 

14:00 -  14:30 

Erfaring frå pilotprosjekt oppfølgingsteam

Trude Gulbranson, Rådgjevar, Kinn kommune

 

14:30 - 15:00

Avslutting med evaluering

 

Kontakt