Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering

Koordinerande eining er organisert i Samhandlingseininga og har virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Rådgjevarstillinga fungerer som bindeledd til regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

Kontakt

Telefon

Rådgjevar Maria Ljunglöf
Rådgjevar Maria Ljunglöf

Slik finn du fram

Oppmøtestad

0. etasje i Angabygget. Ta kontakt med resepsjonen i hovudinngangen når du kjem.

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde