Et nærbilde av en hånd

Koordinerande eining for habilitering og rehabilitering i Helse Førde

Koordinerande eining er organisert i Samhandlingseininga og har virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Rådgjevarstillinga fungerer som bindeledd til regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest.

  Fagnettverket Møteplassen

  Møteplassen er eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Førde.
  Gå til Møteplassen
  nettverk

  Koordinerande einingar i Sogn og Fjordane

  Koordinerande eining i Helse Førde har virkeområde på tvers av klinikkane i Helse Førde. Koordinerande eining i Helse Førde og koordinerande einingar i kommunane er gjensidige kontaktpunkt med rehabilitering og habilitering som hovudfokus.
  Koordinerande einingar i kommunane
  Ferge på Sognefjorden

  Individuell plan og koordinator

  Alle pasientar og brukarar med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester, har rett til å få utarbeida en individuell plan (IP). Uavhengig av om du ønskjer individuell plan, skal du som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstenester få tilbod om en koordinator i spesialisthelsetenesta og/eller kommunen.
  Les meir
  barn i leik

  Habiliterings- og rehabiliteringstilbod

  Her finn du oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbod i helseføretaka og dei private behandlingssinstitusjonar som Helse Vest har avtalar med.
  Lista over tilbod
  rehabilitering av slagpasient
  Sist oppdatert 13.05.2024