Fagkurs

Samhandlingsdag barn og unge

Samhandlingsdagen for barn og unge blir arrangert for Førde BUP og kommunane Sunnfjord, Fjaler, Kinn, Askvoll, Solund, Hyllestad og Høyanger. Tema for dagen er korleis vi samarbeider rundt barn med angstproblematikk.

Passert
16.
november
2023
  1. 16. nov. 2023, 09:00 - 14:30

Tid og stad

Når

  1. 16. nov. 2023, 09:00 - 14:30

Kvar

Scandic Sunnfjord hotell Storehagen 2, 6800 Førde

Program for samhandlingsdagen

Frist for påmelding: 02. okt. 2023

Tema for dagen: Korleis samarbeider vi rundt barn med angstproblematikk som treng hjelp frå begge nivå og jobbar saman for dei beste løysingane og rett hjelp på rett nivå?

Målsetting for dagen: Nettverksbygging, samordning og felles forståing av utfordringsbildet mellom dei personane som samarbeider for barn og unges psykiske helse på tvers av kommune og sjukehus.

Målgruppe: Leiarar og sentrale tilsette som arbeider med barn og unge i oppvekst og helsesektoren i kommunane, og BUP (Til dømes: Leiarnivå, rektorar, barnehagestyrarar, fastlegar, kommuneoverlegar, barnevern, PPT, skulehelseteneste, helsestasjon).


Kontakt