Pasientkurs

Vegen vidare - Leve med, og etter kreft

For pasientar som har gjennomgått kreftbehandling, og deira pårørande

30.
mai
2024
2 dagar
  1. 30. mai 2024, 09:00 - 15:00
  2. 31. mai 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 30. mai 2024, 09:00 - 15:00
  2. 31. mai 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Kvar

Førde Sentralsjukehus, Angabygget, 0 etg

Ønsker du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvisning. Tilvisninga kan sendast til kreft poliklinikk, Førde Sentralsjukehus. Ta også kontakt om du ønsker å ha med pårørande. 

OM KURSET

Kurset er for deg som har gjennomgått kreftbehandling, og dine pårørande. Kurset vert arrangert i eit samarbeid mellom kreft poliklinikk ved Førde sentralsjukehus, Lærings- og meistringssenteret i Helse Førde og brukarrepresentant.

Vi håpar du og ein av dine pårørande kan delta.

 

INNHALD

  • Friskliv og Frivlligsenter
  • Utfordringar etter kreftbehandling
  • Kost og ernæring
  • Fysisk aktivitetKommunalt tilbod v/ Brukarinnlegg   

 

PROGRAM

 

Program kommer. 

 

ANNA PRAKTISK INFORMASJON

Eigenandel på 386 kr (Ingen ved frikort). Gratis for pårørande.

Avdelinga dekker lunch begge dagene. Gi beskjed ved allergi/spesielle behov på telefon 57 83 98 70 (Lærings- og meistringssenteret)

Utgifter til reiser, kost osv. dekkast etter faste takstar. Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.noved behov for tilrettelegging av reisa.

 

KONTAKT

Navn           Kreft poliklinikk v/ Monika Sunde

Telefon       57839665

 

Kontakt