Fedmepoliklinikk

Vi tilbyr behandling for sjukleg overvekt. Vårt tilbod er kirurgisk behandling og konservativ livsstilsbehandling i samarbeid med Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter. Helse Førde tilbyr også behandling med plastikkirurgi etter fastlagde kriterier.

Kontakt

Postadresse

Helse Førde, fedmepoliklinikken, postboks 1000, 6807 Førde.

Kontakt oss via eDialog

Slik finn du fram

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde