blide personar som sit utandørs rundt eit bord

Fritidstilbod i Indre Sogn

Sosialt nettverk er viktig for å motverke einsemd. For å hjelpe deg med å finne fram i mengda av forskjellige tilbod har vi laga til denne lista over kommunane i Indre Sogn og kva slags fritidstilbod du kan finne der. Alle tilboda du finn her er i hovudsak retta mot dei som er 18 år eller eldre.

Desse sidene vart sett opp på dugnad i 2021 og kan innehelde feil etter kvart som tida går.

Gje oss gjerne beskjed på kommunikasjon@helse-forde.no om du finn ei lenke som ikkje lenger fungerer.

Aurland kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Aurland kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.
Til lista over fritidstilbod
utsikt aurland

Luster kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Luster kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.
Til lista over fritidstilbod
utsikt Luster

Lærdal kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Lærdal kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.
Til lista over fritidstilbod
utsikt Lærdal

Sogndal kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Sogndal kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.
Til lista over fritidstilbod
utsikt Sogndal

Vik kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Vik kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.
Til lista over fritidstilbod
utsikt Vik

Årdal kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Årdal kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.
Til lista over fritidstilbod
utsikt Årdal
Sist oppdatert 09.01.2024