Undersøking

Beinmargsprøve frå hoftekam

Beinmergsprøve er ein vevsprøve som blir teken frå hoftekammen med hjelp av eit spesielt instrument. Prøva viser korleis blodproduksjonen er, og om det eventuelt finst teikn på sjukdom i beinmergen. Prøva blir gjennomført under lokalbedøving.

Før

Det finst inga førebuing for denne undersøkinga.
Under

Du må ligge på sida på ein behandlingsbenk. Legen finn innstikksstaden for prøvetakinga i hoftekammen. Staden blir merkt med tusj og du får lokalbedøving.
 
Du kan kjenne litt ubehag med det same sprøyta treff den ytre beinhinna. Når bedøvinga har fått verke, blir det gjort eit lite innsnitt der prøva skal hentast ut. Ei nål blir ført inn gjennom det harde ytre på knokkelen og inn til beinmergen, den indre delen som er ei blaut masse. Nokre kan merke litt ubehag idet nåla går gjennom det ytre knokkelvevet. Beinmergsmateriale blir henta ut med ei sprøyte.
 
Vidare blir det eventuelt teke ein prøve av vevet, der ein sylinderforma vevsbit blir teken ut frå same staden i hoftekammen, med hjelp av ei hol nål. Etter at vevsprøven er henta ut, legg vi press over innstikksstaden for å stoppe eventuell bløding, før området blir vaska reint, og bandasje blir lagt på.

Etter

Etter undersøkinga kan du reise heim.
 
Det er vanleg å kjenne seg sår ved innstikksstaden i nokre dagar etterpå. Bandasjen kan fjernast etter nokre timar.

Kontakt

Førde sentralsjukehus Kreftavdelinga

Kontakt Kreftavdelinga
En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.