Behandling, Kikkhullskirurgi

Laparoskopi

Laparoskopi er ei kikholsundersøking av organ i bukhola. Laparoskopi blir også brukt som operasjonsmetode ved sjukdommar i magen. For eksempel for å fjerne graviditet utanfor livmora, operere eller fjerne mellom anna galleblæra, eggleiarar, eggstokkar, cystar, brokk eller muskelknutar, og i blant også for å fjerne livmora. Teknikken blir også brukt ved blindtarmoperasjonar, galleoperasjonar, fedmeoperasjonar og ei rekke andre typar inngrep i bukhola.

Fordelane med laparoskopisk kirurgi samanlikna med ein vanleg bukoperasjon, er mindre arr på magen, mindre smerter, raskare mobilisering og derav kortare sjukemeldingstid - og ikkje minst mindre risiko for samanveksingar.

Avhengig av kva vi skal behandle varar ein laparoskopioperasjon frå 5 minutt til fleire timar.

Tilvising og vurdering

Det er fastlegen som må tilvise deg, og overlege ved aktuell avdeling på sjukehuset som vurderer tilvisinga innan 5 dagar. Nasjonale retningslinjer, saman med legens individuelle vurdering, avgjer eventuell ventetid.

Før

Førebuingar heime

 •  Ikkje et etter midnatt, eller 12 timar før operasjonen. Dette er på grunn av narkosen.
 • Eit lite tips er å ta på / ha med eit behageleg antrekk til bruk etter operasjonen.
 • Planlegg heimturen frå sjukehuset. Du skal ikkje køyre heim sjølv.

Under

Inngrepet blir som regel utført i full narkose. Urinblæra blir vanlegvis tømt.

Kikholsundersøking

Vi lagar eit lite snitt i navlen og fyller bukhola med kulldioksyd. Laparoskopet, som er eit ganske tynt røyr eller ein slags «kikkert» med videotilkopling, blir ført inn gjennom snittet i navlen. Via ein TV-skjerm inspiserer vi det vi skal i forhold til kva du har kome til behandling for.

Kikholsoperasjon

Når vi skal operere treng vi som regel fleire hjelpeinstrument. I desse tilfella lagar vi 2-3 små snitt nedanfor og til sida for navlen. Laparoskopet blir ført gjennom eitt av snitta, og hjelpeinstrumenta gjennom dei andre snitta.

Etter

Etter operasjonen vil du ligge på overvakingsavdelinga til narkosen er gått ut. Vanlegvis reiser du heim same dag, men i blant kan det bli nødvendig å ligge på avdelinga 1-2 dagar.

Før heimreise vil du vanlegvis få beskjed om kva som blei funne og gjort under operasjonen. Av omsyn til eventuell seinare kontakt med sjukehuset, er det også greit om du noterer deg namnet på legen som utførte inngrepet.

Det er ønskeleg at du ikkje er aleine det første døgnet etter operasjonen.

Etter operasjonen kan du som regel drikke og ete forsiktig, avhengig av om du føler deg kvalm. Unngå alkohol.

Det første døgnet skal du ikkje køyre bil.

Dei første dagane etter operasjonen kan du føle deg oppblåst i magen og eventuelt ha vondt i skuldrene. Dette er irritasjon frå gassen i bukhola, og kan som oftast lindrast med reseptfrie, smertestillande tablettar.

Kor raskt du kan starte med fysisk trening etter operasjonen, kjem an på type inngrep. Vanlegvis kan du starte opp med trening igjen etter 2-14 dagar. Samleie kan du forsøke 2-7 dagar etter inngrepet. Dersom du har fjerna livmora inkludert livmorhalsen bør du vente med samleie i 10-12 veker.

Eigenmelding på inntil 3 dagar er som oftast nok. Ved behov, vil du ved heimreise få sjukemelding (meir enn 7-10 dagar er sjeldan nødvendig).

Såra på magen er sydd med sjølvoppløyseleg tråd og dekka med hudplaster. Du kan dusje, men det er viktig å halde plasteret tørt. Når såra er tørre, kan plasteret fjernast heilt, vanlegvis etter 2-5 dagar. Ein synleg knute på tråden som klør kan du klippe bort. Dersom såret / såra væskar, reins med vatn eller vanleg reinsevæske.

Dersom det oppstår vanskar med å gjennomføre operasjonen laparoskopisk må ein utføre open kirurgi (buksnitt).

 

Dersom det ved inngrepet er sendt materiale til mikroskopisk undersøking, vil svaret vere klart etter 2-4 veker. Du blir kontakta av sjukehuset direkte dersom prøvesvara tilseier vidare undersøking eller behandling.

Ver merksam

Under eller etter inngrepet kan det i sjeldne tilfelle kome blødingar eller du kan få infeksjonar.

Ta kontakt med sjukehuset om du får:

 • Uvanleg bløding frå skjeden
 • Tiltakande magesmerter
 • Uforklarleg feber
 • Andre uforklarlege smerter eller ubehag

Kontakt

Førde sentralsjukehus Kvinneklinikken

Kontakt Kvinneklinikken

Oppmøtestad

Føde- og barselavdeling
All kontakt på dagtid til sekretær i ekspedisjon i 5. etasje, anten direkte ved oppmøte i luke eller ved telefonkontakt 578 39 233. Kontakt etter klokka 15.00 til tlf: 578 39 233/578 39 132, då går telefon direkte inn på felles vaktrom for gynekologi, føde og barsel. Ved oppmøte i avdelinga etter klokka 15.00, ta direkte kontakt med personell på vaktrom i 5. etasje (gå inn dør til fødeavdeling, første dør til høgre).

Gynekologisk sengepost
All kontakt på dagtid til sekretær i ekspedisjon i 5. etasje, anten ved direkte oppmøte i luke eller ved telefonkontakt 578 39 233. Kontakt etter klokka15.00 til tlf: 578 39 233/578 39 132, då går telefon direkte inn på felles vaktrom for gynekologi, føde og barsel. Dersom du som pasient har fått time til konsultasjon føl du instruksen på innkallinga i høve oppmøtestad.

Føde poliklinikk
All kontakt via telefon i høve ultralyd. Du kan du ringe på dagtid måndag til fredag frå klokka 08.00 til klokka 15.00, på tlf: 578 39 233. Har du time på fødepoliklinikk kontaktar du ekspedisjonen i 6. etasje (innerst i gangen på gynekologisk poliklinikk).

Gynekologisk poliklinikk
All kontakt på dagtid til sekretær i ekspedisjon i 6. etasje frå mandag - fredag frå kl.08.00 - 15.00 (innerst i gangen på gynekologisk poliklinikk). Telefon: 57839239/ 57839241

Amme poliklinikk - fredagar
Har du ønskje om time på ammepoliklinikk, ring sekretær på dagtid måndag til fredag klokka 08.00 - 15.00, telefon: 578 39 233. Tilvising er ikkje naudsynt. Oppmøtestad til ammepoliklinikk er på venterom i 6. etasje.

Samtalepoliklinikk
Har du behov for fødselssamtale er det naudsynt med tilvising frå jordmor eller fastlege. Her treff du faste jordmødre som i tillegg til samtalepoliklinikken, jobber ved føde/barsel avdelinga. Oppmøtestad er i 6. etasje. Du må gjerne ha med partner under samtalen.

En stor bygning med en stor plen foran seg

Førde sentralsjukehus

Svanehaugvegen 2

6812 Førde

Transport

Buss

Det går regelmessig rutebussar mellom Førde Sentralsjukehus og Førde Rutebilstasjon.

På nettsidene til skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestadar og tider for Sogn og Fjordane.

Frå Førde er det også gode bussamband til Bergen, Oslo, Ålesund og Trondheim.

Flybuss

Det går direkte flybuss frå Førde Lufthamn Bringeland til Førde Sentralsjukehus for alle fly som landar. Frå Førde Sentralsjukehus går flybussen 70 minutt før alle flyavgangar.

Parkering

Det er mogleg å parkere gratis på sjukehusområdet for pasientar og besøkande.

Taxi

Drosjesentralen i Førde er om lag 100 meter frå Rutebilstasjonen. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

 

Praktisk informasjon

Ved Førde sentralsjukehus finn du Sjukehusapoteka Vest HF si avdeling i Sogn og Fjordane.

​​Apoteket gjev tilbod til alle nyutskrivne og polikliniske pasientar ved Førde Sentralsjukehus, samt alle tilsette og besøkande.  Sjukehusapoteket er altså open for alle.

På veg heim frå sjukehuset kan pasientar få med seg alt dei treng av legemiddel og utstyr for vidare behandling heime. I tillegg har apoteket eit stort og variert utval av reseptfrie legemiddel, hudpleiemiddel, kost- og ernæringsmiddel samt andre apotekvarer.

Apoteket gjer klar legemidla medan du ventar og gjev råd om korleis du skal bruke dei på rett måte.

Apoteket forsyner dei fleste avdelingane i Helse Førde med legemiddel, apotekvarer og farmasøytiske tenester og gjev farmasøytisk rådgjeving til mange kommunar i Sogn og Fjordane.

​For å få behandling ved sjukehus eller poliklinikk må du i utgangspunktet vere tilvist frå lege, kiropraktor eller manuell teapeut. Har du trong for legehjelp skal du ringe fastlegen din eller den kommunale legevakta.

Les meir om eigendelar på helsenorge.no

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Då kan det vere lurt å hugse nokre reglar.

​Det er sjølvsagt heilt greitt så lenge det er pasientane og/eller pårørande og vener som er på bileta.

Det er likevel ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsette. Vi har hatt tilfeller der bilete av medpasientar/tilsette er blitt publisert i digitale media utan deira godkjenning.

Vi håper alle viser respekt for personvernet til alle dei møter under besøket på sjukehuset og avgrensar fotografering til å gjelde eigen familie og vener.

​Ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus finn du kiosk der du kan kjøpe aviser og andre kioskvarer.

Ved Førde sentralsjukehus kan du også levere kupongar til Norsk Tipping sine spel.

Alle kantinene i Helse Førde er opne for tilsette, pasientar og pårørande.

​Kantinene på Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus finn du i underetasjen. Dei har opningstid 10.30 - 14.30.

Hovudkantina ved Førde sentralsjukehus ligg i 2. etasje. Her får du kjøpt varm mat og mykje anna. Den har opent 07.30 - 16.30.
I Førde finn du også ein kafe i 1. etasje innanfor resepsjonen. Denne har opningstid  09.00 - 15.00. Her finn du kaffe, te, anna drikke, påsmurt og kaker m.m.

Kantina ved Indre Sogn psykiatrisenter er open alle kvardagar frå klokka 10.00-13.30.

Kantina på Tronvik er open for tilsette og bebuarar.

​Du kan nytte mobiltelefon ved sjukehusa. Vi oppfordrar likevel alle til å bruke mobilvett og ta omsyn til medpasientar.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natta, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av omsyn til dei andre pasientane er det best å gå ut av rommet dersom du må ta ein lengre samtale.

Vi ber om at du inne på pasientrommet ikkje snakkar eller har lyd på mobilen i tidsrommet etter klokka 21.30 til klokka 08.00 neste dag.

Det er gratis trådlaust nettverk for pasientar, pårørande og besøkande på sjukehusa. Dette kan du kople deg til frå din smarttelefon.

Førde sentralsjukehus har sett av hundre parkeringsplassar berre for pasientar og pårørande. Bommen ved pasientparkeringa opnar seg automatisk. Er alle desse plassane opptekne, er det fleire parkeringsområde rundt Førde sentralsjukehus. Ledige plassar på desse områda kan òg nyttast av besøkande.

BLODGJEVARAR og RØRSLEHEMMA har eigne parkeringsplassar mellom anna framfor hovudinngangen og rundt om på sjukehuset sitt område. Dei som kan parkere her, har eige parkeringsløyve. Utan slikt løyve er parkering rekna som ugyldig.

Ordinær parkering for pasientar og pårørande:
Parkeringsplassen er inn frå Svanehaugvegen. Sjå blått område på kartet:

Kart over parkeringsplassar ved Førde sentralsjukehus
 

​I 6. etasje har Førde sentralsjukehus eige pasienthotell.

Pasienthotellet har 22 senger. Dei er fordelt på seks enkle rom og åtte doble rom. Alle romma er tilpassa rullestolbrukarar.

​Treng du nokon å snakke med? Sjukehuspresten er til for deg anten du er pasient eller pårørande. I møte med denne omsorgstenesta kan du finne ein «fristad» og ein plass å samle tankane. I samtale med sjukehuspresten er det tid og rom for både stort og smått.

Du treng ikkje ha kristen eller religiøs tru for å ta kontakt. Det er ditt liv og dine tankar som har fokus. Det er sjølvsagt og høve til klassiske prestetenester som mellom anna sermoniar og bøn.

Uansett kva du har på hjartet er sjukehuspresten tilgjengeleg for å møte deg, der det passar deg best. Det kan vere på telefon, prestekontoret, pasientrom, i kantina eller kanskje på ein benk ute.

Ta kontakt direkte med Helene Langeland på telefon 908 79 281, eller spør personalet om å tilkalle/avtale tid med prest.

Sjukehuspresten er primært tilgjengeleg i ordinær kontortid, men kan og tilkallast til andre tider.

Kontoret er på plan 2, første dør til høgre for inngangen til kantina.

Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lese og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal berre vere nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
 

For å avgrense smitte under pandemien kan det vere andre visittider og reglar som gjeld. Sjå Smittestatus virussjukdomar​ for meir informasjon.​​

Akuttmedisin:
Etter avtale på telefon 57 83 90 82.

Barneavdeling:
Visittider sengeposten 5. etg: Kontakt personale på vaktrommet.

Kirurgisk:
Visittider sengepost 12.30-13.30 og 18.30-19.30.

Kreft:
Visittider sengepost: Har ikkje faste visittider. Ta kontakt med vaktrommet.

Kvinneklinikken:
Far eller medmor kan kome når dei ønskjer utanom kviletid klokka 13.00-15.00. Søsken til barnet og andre besøkande kan takast i mot utanfor avdelinga.

Medisinsk:
Visittider medisinsk sengepost 14.30-15.30 og 19.00-19.45. Til eineromma: Etter avtale.

Nevrologisk:
Ikkje fast visitttid. Pårørande og andre er alltid velkomne.

Ortopedisk:
13.30-16.00 og 17.30-19.30.