illustrert kart over sentralsjukehuset

Karttenesta som viser deg kvar avdelingane er

Finn fram på Førde sentralsjukehus

Den digitale karttenesta Finne Fram rullar no ut i heile regionen. Denne skal gjere det lettare for deg å førebu besøk til sjukehusa, og gjere deg kjend med sjukehusområda i forkant. I Helse Førde er det hovudblokka på Førde sentralsjukehus som er først ute.

​Til karttenesta

Med de​​n nye karttenesta skal du kunne:

  • sjå rute frå inngang eller parkeringsplass helt fram til avdelinga du skal til inne på sjukehuset
  • på førehand gjere deg kjend meg kvar parkeringsplassar, buss og taxi er på sjukehusområdet
  • planleggje ruta frå avreisestaden din til sjukehuset (google maps)
  • sende ruta som ei lenkje på e-post, som du kan dele med andre
  • nytte alle typar nettlesarar, smarte einingar og PC-ar.

Du kan sjølvsagt framleis ta kontakt med tilsette for å få hjelp.


Tilbakem​​eldingar

Tenesta gjeld eit avgrensa område av føretaket og er berre tilgjengeleg for Førde sentralsjukehus i første omgang. Karttenesta er under utvikling, og skal også i framtida inkludere andre oppmøtestadar i Helse Førde.

Du vil kanskje kunne oppleve nokre feil eller unøyaktigheiter i løysinga. Vi er opptekne av at denne tenesta skal bli så bra som mogleg. Vi er derfor svært takknemlege for tilbakemeldingar, slik at tenesta kan bli betre.

Bruk tilbakemeldingsfunksjonen nederst på siden.

Sist oppdatert 28.12.2022