"Livabygget" - nybygg somatikk

Byggekamera

Byggesteg 2 i det store moderniserings arbeidet "Nye Førde sjukehus" er nybygg somatikk. Bygget reiser seg raskt og det er forventa at alle etasjar skal vere på plass i løpet av oktober 2022. Hovudentreprenør er Veidekke Entreprenør AS i Førde.

Biletet vert oppdatert kvart 10. minutt.

 

Sist oppdatert 25.04.2022