Rettar og moglegheiter

Vi ønskjer at du som pasient og dine næraste skal få god informasjon, hjelp og rettleiing til å leve best mogleg med sjukdomen, skaden eller tilstanden din. I eit pasientforhold vil behandlingsopplegget bli utforma individuelt for kvar pasient av behandlande lege/psykolog i samråd med deg som pasient.

Sist oppdatert 19.03.2024