Pasientkurs

Diabetes barn - pårørendekurs

Målet med kurset er å gjere deg tryggare i møte med barn som har diabetes

Passert
26.
februar
2024
  1. 26. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 26. feb. 2024, 09:00 - 15:00

Arrangør

Kvar

Førde Sentralsjukehus, Angabygget, 0 etg

Ynskjer du å delta på kurs, kan du ta kontakt med fastlegen din som sender tilvising, eller ta kontakt med barn poliklinikk for meir info

 

Målgruppe er foreldre/voksne med foreldreansvar / ansvar for barn med diabetes,

Målet er å gje auka kunnskap om sjukdom og symptom for dermed å trygge kvardagen for pasient og pårørande.
Kurset er lagt opp til å gi enkel informasjon om diabetes, samt enkle observasjoner, vurderinger og tiltak ein kan gjere i forhold til barn med diabetes. Dette med tanke på at pårørende skal føle seg tryggere i samværet med barnet.

 

Program
 
09.00-09.15: Registrering og velkommen
09.15-10.00: Brukarrepresentant
10.00-10.15: PAUSE
10.15-10.30: Kva er diabetes
10.30-11.00: Insulinbehandling
11.00-11.15: PAUSE
11.15-12.00: Lavt blodsukker - måling av blodsukker
12.00-12.45: LUNSJ
12.45-13.15: Høgt blodsukker
13.15-13.45: Diabetes og aktivitet
13.45-14.00: PAUSE
14.00-14.45: Diabetes og kosthald
14.14-15-00: Avslutning
 
Med forbehold om endringer
 
 

Praktisk informasjon

Foreldre som er i arbeid og har ansvar for eit langvarig sjukt eller funksjonsnedsetta barn kan søkje om opplæringspenger. Opplæringspenger bereknast på samme måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær ifrå arbeid for å vere med på opplæringa. Ein får søknadsskjema hjå avdelinga.

For å ha rett på opplæringspenger må ein oppfylle kravet om å vere fråværende ifrå jobb i 7,5 timar per dag, der reisetida er inkludert.

Dersom ein ikkje oppfylle kravet til opplæringspenger kan ein eventuelt søke om velferdspermisjon hjå sin arbeidsgjevar.

Ein har mulighet å kjøpe lunsj for 80 kr. Kontant betaling eller vipps. Gi beskjed ved spesielle behov/allergier.

Ta kontakt med pasientreiser på telefon 05515 eller pasientreiser.no ved behov for tilrettelegging av reisa.

Kontakt

    Ole Morten / Merete