Pasientkurs

Pasient og pårørandetilbod til deg med Glaukom

Auge poliklinikk ved Førde Sentralsjukehus og Lærings Meistringssenteret i Helse Førde arrangerer kurs for deg som har augesjukdommen glaukom/grønn stær.

23.
september
2024
  1. 23. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Tid og stad

Når

  1. 23. sep. 2024, 09:00 - 15:00

Ynskjer du å delta på kurs ta kontakt med fastlegen din som kan sende tilvising. Tilvisinga sendast til Augeavdelinga ved Førde Sentralsjukehus.

 

Egenandel 386,-. Gratis for pårørande

 

 

 

Målet med kurset/opplæringa er at du skal få:

-informasjon om sjukdommen og behandlinga                                                                          

-høve til å treffe andre i same situasjon

-inspirasjon til meistring og sjølvhjelp

 

 

Stad: Lærings-og Meistringssenteret (LMS, Helse Førde

         Angabygget 0 etasje, tlf 57839870

      

Program

 

09.00-09.30    Velkomst. Presentasjon av deltakarane

09.30-10.15    Brukarinnlegg v/brukarrepresentant

10.15-11.45    Medisinsk informasjon om tilstanden

                         v/ augelege Odd Arne Standal       

11.45-12.30    Lunsj

12.30-13.00    Veiledning om drypping, teknikk og hensikt

                         v/ sjukepleiar Hildegunn H. Hana

13.15-14.00    Orientering om hjelpemidlar

                         v/optikar Siri Vinjevoll

14.15-14.30    Info om Blindeforbund/Glaukomforbundet.      

14.30-15.00    Oppsummering, evaluering

 

 

Med atterhald om endring

 

PRAKTISK INFO

Eigenandel kr 386.-

Inga kursavgift for pårørande

Lunch kan kjøpes : kr 80. Kontant betaling, eller vipps. Gje beskjed om evt allergier eller spesielle behov til 57 83 98 70 (LMS)

Utgifter til reiser, kost og overnatting, dekkast etter faste takster. Ta kontakt med pasientreiser på tlf 05515, eller www.pasientreiser.no ved behov for tilrettelegging av reisa