Fagkurs

Møteplassen innan habilitering og rehabilitering

Møteplassen er eit kontak​tnettverk for koordinerande einingar (KE) for habilitering og rehabilitering i kommunane og Helse Førde.

Passert
25.
oktober
2023
  1. 25. okt. 2023, 09:30 - 15:00