bygda Sogndal med grønkledde fjellsider, fjorden og brua.

Fritidstilbod Sogndal kommune

Eit utval forskjellige fritidstilbod i Sogndal kommune for deg som er 18 år eller eldre. Du treng ikkje bu i kommunen for å nytte dei fleste av desse tilboda.

​Handar​​​beid

Strikkekafe, kurs, handarbeidkafè, matlaging, handtverk.

Arrangerar sykveldar annakvar tysdag kl.19, og strikkekafe annakvar tysdag kl.19.30.

Arrangerer sykurs

Tegnegruppe

Arrangerer diverse arrangement med aktivitetar innanfor handarbeid, musikk og matlaging, samt utstilling for lokale kunstnarar.

Tegnegruppe: Onsdagar på frivillighuset, kl. 17-19. Ope tegnekurs der ein får alt av utstyr.
Strikkegruppe: Held til på frivillighuset på torsdagar frå kl.17-19. Ope for alle.

Sport/a​ktivitet

Lokalt idrettslag i Balestrand med idrett i forskjellige greiner; årleg motbakkeløp, årleg løp, fotball, handball, innebandy, ski, trimgruppe og volleyball.

Skyttarlaget driv med skyting innandørs i Idrettshallen i Balestrand, og utandørs på
skytebane i Esebotn. Laget driv med generell skytetrening og arragerar skyteprøve for
jegarar. For å bli medlem kontakt Lars H. Ese eller søk om medlemsskap på nettsida.

Kontaktperson: Lars H. Ese, mob: 90795547

Aktivitetstilbod for menneske med nedsett funksjonsnivå.

Kontaktperson: Bjørge Handegård Eikelund, tlf.: 909 71 016,

Idrettslag i Fjærland med diverse aktivitetar.

For skyttarar i fjærland. Arrangerer konkurransar.

Friidrett, innebandy, fotball, ski, trim.

Ein gjeng som samlast og spelar Bridge. Bli med da vel?

Arrangerer div. aktivitetar, konkurransar og kurs innan jakt og fiske.

Sosial motorsykkelklubb med eigne flotte lokaler.

Driv med pistolskyting inne og ute.

Driv med fotball, handball, innebandy, volleyball, langrenn, friidrett, trim og fjordklubben.

Samlast for å spele bridge.

Har både trening og diverse turar i kristen regi for personar mellom 18 og 35 år.

Kan reservere bana på Norane for å spele

Amerikanske biler.

Sykkelklubb med felles treningar. For å bli medlem i klubben, må du logge deg inn på
minidrett.no (ev. opprette ny brukar) og søke medlemskap i Sogn Cykleklubb.

Har friidrett, herretrim, handball, handbak, karate dujo, klatreklubb, langrenn, orientering, styrkeløft, svømming, taekwondo, trimgruppe og det årlege løpet Smili.

Her kan ein til dømes sjå kampar, spele breiddefotball, bli med i Saftkokaradn og bli med som frivillig.

Motocross og drifting.

Ei gruppe med personar som driv med paragliding.

Arrangerer treningar, stevner, dugnadar osv.

Arrangerer diverse turar.

Interesseorganisasjon for terrengsyklistar i Indre Sogn. Vil legge til rette for og oppretthalde eit godt og bærekraftig miljø for terrengsykling som vert utvikla i tråd med lokale interesser.

Har fokus på yoga, mat og livsfilosofi.

Sjølvhjelp​​skurs

Ei forening som tilbyr kurs for korleis ein kan bli godt integrert i norsk kultur for eritrearar på deira morsmål.

Kontaktperson: Milkias Tecle, tlf.: 941 22 652

Arrangerer sykurs

Sjølvhjelpsgruppe for anonyme narkomanar på mandagar i Fjørevegen 17 19-21.

Svømming for flykningkvinner og migrantkvinner 10 gongar i året.

Religiøse​ møter

Bedehuset Betel er en frivillig organisasjon som samles regelmessig i egne lokaler og
deler felles tro. Har mange ulike arrangement.

Arrangerer kristne møter.

Arrangerer div. arrangement som gudstjenester, kveldssamlingar og student-tapas.

Arrangerer gudstjenester m.m.


Sosial m​øteplass

Bygdekvinnelaget er en pådriver for levende bygder. Vi er opptatt av sosiale tiltak i bygdene, og er forkjemper for kvinners økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnelagets visjon er en møteplass for aktive kvinner. Over 70 år som organisasjon med hjerte for matkultur og råvarer har satt spor. I dag er våre lokale bygdekvinnelag rundt om i landet blant bygdenes og landets viktigste formidlere og bevarere av norske mattradisjoner og sunn matglede.
Dersom du ønsker å delta, sjå nettsida.

Diverse aktivitetar som Olsokaftandans, kino ein gong i månaden, julefest 5.dag jul,
smalahovefest på hausten m.m.

Arrangerer blant anna dansekurs, basar og teater.

Sosial møteplass for pensjonistar og alle andre eldre i kantina på omsorgssenteret på
onsdagar i partalsveker frå kl. 10.30-13.30.

Møter for kvinner i alle aldrar med foredrag om ulike tema og prat, samt basarar, turar og utflukter.

Ein sosial møteplass med diverse handarbeid.

Rotary er ein organisasjon for samfunnsengasjerte ressurspersonar frå ulike yrke. Arbeidet for internasjonal fred og forståing står sentralt.

Sosial møteplass for alle.

Sosial møteplass for alle.

Dyr​

Her kan ein bli fosterheim for kattar.

Gruppe for medlemmar av Sogndal Hestealslag og andre som er interessert i
hesteaktivitetar. Her legg me ut info om kommande aktivitetar og møter.

Klubb for hundeeigarar i Sogndal og omegn.

Fri bruk av alle travbaner i Noreg, samt oppstalling på alle travsenter.

Musikk, dan​s, drama

Eit korps i Balestrand

Dans for seniorar som friskar opp kropp og sinn. Dersom du ønsker å delta, sjå facebook eller nettsida.

Blandakor med øving kvar tysdag i musikkrommet på Sagatun skule frå kl 19.30-21.30. Stort fokus på fellesskap i tillegg til song. Repertoaret spenner vidt innanfor den profane og sakrale songstilen.

Torsdagar kl. 18-20 på Fjærland Bygdahus

For musikantar i alle aldrar

Kontaktperson: Sølvi Mundal Sæterdal, tlf.: 958 50 781

Er ein gjeng med glade songfuglar fra Kaupanger. Har øvingar og konsertar i lokalmiljøet.

Eit generasjonskorps. Kaupanger skule- og ungdomskorps er eit brassband. “Me har det
moro på øving”.

Leikanger Mannskor er ein godt innarbeidd institusjon i Syrstrondsbygdi med god
mannskorsong og Palmerevy som sitt varemerke.

Er eit janitsjarorkester som held til i Leikanger kommune. Dei er omlag 25 medlemmar, og sett stor pris på nye. Øvingar i gymsalen på Leikanger ungdomsskule mandagar kl.20.00 - 22.15.

Sogndal trekkspelklubb tek imot nye medlemmar til orkesteret og til nybegynnargruppa.

Systrond damekor er om lag 25 glade damer som likar å synge. Dei har eit variert repertoar i ulike sjangerar. Møtes onsdagar kl.19.30 på Statens hus.

Eit kristent kor.

Kontaktperson: Ester Nordheim, tlf.: 951 15 713

Arrangerer distriktsmesterskap og belgtreffen. Som medlem får ein også billigare
kursavgifter på trekkspelkurs, medlemsblad, avtalar på forsikring og straum og kan søke om støtte til sin lokale trekkspelklubb.


Janitsjarkorps.


Arrangerer dans på onsdagar kl.17-19 på Trudvang skule.

Blandakor.

Eit storband med saksofonar, trompetar, trombonar, piano, gitar, bass og trommer.

Orkester med trekkspel og andre instrument

Frivillig arbeid​

Hjelpekors, besøksven, beredskapsvakt og vertskap på “Til topps”.

Dugnadsgruppe som søkjer om tilskot til tiltak, utfører arbeid på dugnad, organiserer
prosjekt og tiltak på turstiar og dagsturhytter i Balestrand.

Aktivitetstilbod for menneske med nedsett funksjonsnivå

Kontaktperson: Bjørge Handegård Eikelund, tlf.: 909 71 016

Frivillig organisasjon som jobbar med og for barn. Ulike arrangement og aktivitetar. Ønsker alltid fleire frivillige.

Pensjonistar som jobbar dugnad på Kaupanger idrettsanlegg ein gong i veka.

Bli triminstruktør!

Bli frivillig i hjelpekorpset, eller bli besøksvenn!

Som frivillig i Redningsselskapet kan din innsats redde liv og bidra til at færre drukner. Vi
trenger frivillige både på land og på vann – til flere ulike oppgaver.

Hjelp til med bering mot betaling i Sogndal kulturhus.

Tolk for asylsøkarar

Arrangerer turar for personar med utviklingshemming to gongar i månaden. Bli med som frivillig.

Ein organisasjon for dei som vil bidra inn i samfunnet

Bli aktivitetsvenn for ein person med demens

Ein organsisasjon som arbeider for eit samfunn for alle.

Held til i Fjøravegen 17. Låner ut gratis aktivitetsutstyr, koordinerer frivillig aktivitet som for eksempel turkameratar og syklistar for eldre på sjukeheimen, nattuglene, matkøyring. Dei arrangerer også open cafe på omsorgssenteret på onsdagar frå kl. 10.30-12 i oddetalsveker.
Låner ut lokala til ulike lågterskelarrangement gjennom veka.

Ei facebook-gruppe der ein kan be om og tilby hjelp

Medlemsorganisasjon som arbeider for å restaurere, bevare og drifte veteranskipet DS
Stavenes fra 1904

Anna

Arrangerer diverse kulturkveldar i samarbeid med andre organisasjonar og lag.


Få besøksvenn.

Eit historielag for lokalhistorie i Balestrand.

Eit historielag for Fjærland

Medlemsorganisasjon som arrangerer kurs, turar, seminar og vandringar med fokus på
bygningsvern. Organisasjonen har også klagerett på rivings- og byggingstiltak.
Informasjon om arrangement blir publisert gjennom fortidsminneforeninga sitt nasjonale nyhetsbrev, aktivitetskalendar på nettside og fb-side, samt på epost til medlemar i lokallaga.

Bli medlem? Registrer deg på nettsida til fortidsminneforeningen!

Ei forening som jobbar for å spreie informajson om demens. Arrangerer opne
informasjonsmøter om ulike tema kring demenssjukdom, samt har aktivitetar for personar med demens og andre interesserte.

Naturvernsorganisasjon som ynskjer å ta vare på vilkåra for friluftsliv og naturen.

Ein politisk uavhengig organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser.
Møte siste onsdag i månaden.

Fremja interesse for lokalsoga og kulturvern, samla inn, ta vare på og formidla soga
om kommunen og om folket gjennom tidene.

Jobbar for personar som har, eller har hatt brystkreft, samt deira familiar. Jobbar for å fremje helse og livsglede, velvære, fysisk aktivitet, eit sunt kosthald, sosial trivsel og samhald, kreftforskning og informasjon.

Ei forening som jobbar for å spreie informajson om demens. Arrangerer opne
informasjonsmøter om ulike tema kring demenssjukdom, samt har aktivitetar for personar med demens og andre interesserte.

For personar med diabetes. Arbeider for å gi dei med diabetes ein enklare kvardag.

Livssynsorganisasjon som arrangerar humanistisk namnefest og konfirmasjon, samt opne debattmøte, m.m

Ei gruppe med fokus på økologi, menneskerettar, innovative kvinner, aktive liv strandrydding og maritim forsøpling.

Ein organisasjon som arbeider for eit samfunn for alle

Har som hovudaktivitet bade- og treningstilbud i Sogndal svømmehall.


Lag for småbåteigarar i Sogndal.

Ein møtestad for hageinteresserte i Sogndalsområdet. Spreier kunnskap og glede om
det å "få ting til å gro".

Har som føremål å gi service og medlemstilbud som aktiviteter, møter og temaforedrag til pasientar med osteoporose og andre interesserte.

Ein politisk uavhengig organisasjon som skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsepolitiske og kulturelle interesser. Dei arrangerer møte siste onsdag i månaden.

Få besøksvenn

Lokallag for Landsforeningen for hjerte og lungesyke. Arrangerer div. aktivitetar som
torsdagstrim på Kaupanger.

​Grendalag og velforeningar

Lag for innbyggerane i Sværefjorden og Vetlefjorden

For personar busett i Amla eller på Kaupanger. Arrangerer div. hendingar og arrangement.

Velforening for innbyggarane i Eidsgrenda

Velforeining som arbeider for eit trygt, trivleg og vakkert nærmiljø.

Velforening for alle som er busette i Lundevegen, Lundheim, Berlehagen, Onstadhaugen, Nilstreet, deler av Sognefjordvegen og Røysavegen t.o.m nr. 32.

Lag for innbyggerar på Fimreite.

Velforening ​for innbyggara​​​ne på Kjørnes

Grendalag for innbyggarar i Middalen. Arrangerer div. aktivitetar som strikkekafe, basar på hausten og grendafest i juni.

For stude​ntar

Kristen studentorganisasjon som er open for alle. Arrangerer turar og diverse sosiale
arrangement.

Friluftsorganisasjon som arrangerer diverse turar og arrangement.

Studenthus med ulike arrangement og undergrupper.

Tilbyr dykke- og kajakkurs og turar i nærområdet Sognefjorden. Har komplette havkajakk- og elvekajakksett og dykkesett som er tilgjengelege for medlemar.

Har treningsgrupper innanfor diverse idrettar; fotball, handball, volleyball, innebandy,
basketball, handball, springing, turn, badminton, amerikansk fotball og langrenn.

Politikk​

Sist oppdatert 19.01.2023