prøverørsglas med ulike fargar på lokka

Laboratorietenester

Laboratoria tilbyr analysar innan fagområda immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk biokjemi, medisinsk mikrobiologi og patologi. Laboratoria tilbyr også rådgiving for bruk av analysar og tolking av analysesvar.

Våre avdelingar

 

Laboratorium medisinsk biokjemi og blodbank (LMBB)

Informasjon til blodgjevarar

Opningstider for blodprøvetaking

Laboratoria har poliklinikkar for blodprøvetaking, først og fremst for pasientar som er innlagde eller får poliklinisk behandling ved sjukehuset.
Pasientar som er tilvist frå primærhelsetenesta (f.eks fastlege) må ha med papirrekvisisjon dersom denne ikkje er sendt laboratoriet elektronisk.

Du treng ikkje bestille time for blodprøvetaking, og du betalar heller ikkje eigendel. 

 
Opningstider for prøvetaking ved laboratoria:
Førde Sentralsjukehus: mandag til fredag kl 08 - 15:30
Lærdal Sjukehus og Nordfjord Sjukehus: mandag til fredag kl 08 - 15:00

 
Ofte stilte spørsmål ved Blodprøvetaking 

 
Informasjon om Urinprøvar

Laboratorium Medisinsk Biokjemi og Blodbank 

E-post
Postadresse
Helse Førde, LMBB, postboks 1000, 6807 Førde. 


 

Besøksadresser

Førde Sentralsjukehus: Svanehaugvegen 2, 6812 Førde  Tlf: 57 83 90 00 

Lærdal Sjukehus: Sjukhusvegen 9, 6887 Lærdal  Tlf: 57 64 00 00

Nordfjord Sjukehus: Sjukehusvegen 14, 6770 Nordfjord  Tlf: 57 86 40 00

Mikrobiologi

Mikrobiologi dokument

Patologi

Opningstid

Mandag til fredag: kl 08.30 til 15.00

 

Leveringstider

PrøvematerialeLeveringstid
Histologi rutinebiopsiar15:30
Cito histologi14:30
Cytologi14:30
Frysesnitt 13:30  (meldast på nr 859 397 før prøvetaking)

Telefon

57 83 95 90

Telefaks: 57 83 15 99

E-post

post@helse-forde.no

Postadresse

Helse Førde, avdeling for patologi, postboks 1000, 6807 Førde

Besøksadresse

Førde sentralsjukehus, 2. etasje


   

   


   


   

  Labanalysar i Helse Førde

  Sjå vår elektroniske oversikt for informasjon om alle våre analysar, laboratorieinformasjon og for bestilling av prøvetakingsutstyr.

  Labanalysar i Helse Førde
  Forside nettsiden labanalysar i Helse Førde
  Sist oppdatert 01.03.2024