En collage av bygninger

Ei dør inn

Helse Førde; Eitt sjukehus, men med mange inngangar

Nordfjord sjukehus, Nordfjordeid
https://helse-forde.no/steder/nordfjord-sjukehus

​​Dette er lokalsjukehuset for kommunane i Nordfjord. Sjukehuset har ei rekkje tilbod, og poliklinikkar.

Lærdal sjukehus, Lærdal
https://helse-forde.no/steder/lerdal-sjukehus

Dette er lokalsjukehus for kommunane i Indre Sogn. Her finn ein m.a. medisinsk og ortopedisk/kirurgisk seksjonar.

Dagabygget, psykisk helsevern, Førde
https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern

Bygget har tryggleiksavdeling, akuttavdeling, sengepostar og poliklinikk for vaksne. Her er og poliklinikk for barn og unge. Ungdomspost psykisk helsevern, ein fylkesdekkande institusjon for ungdom mellom 12 og 18 år, er plassert i nabobygget, Støabygget. 

Indre Sogn psykiatrisenter, Sogndal
https://helse-forde.no/avdelinger/psykisk-helsevern/indre-sogn-psykiatrisenter-ips

Dette er eit distriktspsykiatrisk senter med tenester til innbyggjarane i sju kommunar i Indre Sogn.

Sunnfjord Medisinske Senter, Florø
https://helse-forde.no/steder/floro-sms-senteret

Sunnfjord Medisinske Senter husar Helse Førde sine tenester i Florø.

Tronvik ruseining, Kyrkjebø
https://helse-forde.no/steder/tronvik-kyrkjebo

Helse Førde si regionale ruseining.

Førde sentralsjukehus, Førde
https://helse-forde.no/steder/forde-sentralsjukehus

Sentralsjukehuset har sentralsjukehusfunksjonane for innbyggjarane i Sogn og Fjordane.


Sist oppdatert 21.03.2022