Sju kvitkledde legar som står samla utanfor sentralblokka

Jobb med oss i Helse Førde

Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidarar med ulik bakgrunn. I Helse Førde møter du mange spennande fagmiljø. Omkring oss har vi flott natur og gode lokalsamfunn.

​Helse Førde er den største arbeidsplassen i Sogn og Fjordane med om lag 3000 tilsette.

Vi har rundt 180 ulike yrkesgrupper som samarbeider om å behandle pasientar og drive av sjukehusa. Når du høyrer sjukehus er det lett å tenke legar og sjukepleiarar. Det er rett, men vi har ôg portørar, reinhaldarar, kokkar, ambulansearbeidarar, økonomar, helsefagarbeidarar, terapeutar, psykologar og ei skare av ingeniører frå mange fagområde. Berre for å nemne nokre.

Finn ledige stillingar

Helse Førde nyttar rekrutteringssystemet Webcruiter.

Legg inn din CV

Gå inn på ei stillingsutlysing og finn innlogging for å skrive din CV. For å skrive CV, må du opprette ein brukar-ID (epostadresse/passord).
Har du først oppretta ein brukar i vår stillingsportal kan du søkje alle ledige stillingar i Helse Førde.

Kontaktpersonar ved lønn og personal:

Gro Øksland
Epost: gro.oksland@helse-forde.no
Telefon: 57 83 90 56

Linda Marie Yndestad Ripe
Epost: linda.marie.yndestad.ripe@helse-forde.no
Telefon: 57 83 91 22

Beate Kårstad Støfring
Epost: beate.karstad.stofring@helse-forde.no
Telefon: 57 83 90 22

 

Helse Førde skal så langt som mogleg spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetning, og å rekruttere kvalifiserte personar med etnisk minoritetsbakgrunn. Faste tilsette i Helse Førde, som er blitt omplasserte, har fortrinnsrett til stillingar dei er kvalifiserte for.

 

Sist oppdatert 28.12.2022