Styredokument Helse Førde HF 2023                  Sist oppdatert 15.09.2023