Brukarutvalet i Sogn og Fjordane

Brukarutvalet i Sogn og Fjordane er eit felles brukarutval for kommunane i fylket og Helse Førde. Utvalet sitt mandat og samansetjing er regulert i eigne retningslinjer som er vedtekne av Koordineringsrådet.

Sist oppdatert 29.01.2024