Lege i spesialisering del 2-3

Helse Førde tilbyr LIS 2 og 3-stillingar innanfor medisin, kirurgi og psykisk helsevern. Vi har godkjenning for spesialisering av legar (LIS) innanfor 26 ulike spesialitetar.

Utdanningsverksemda skal sørge for at utdanninga av legespesialistar skjer innan faglege forsvarlege rammer og på ein måte som sikrar tilstrekkeleg kvalitet og gjennomstrøyming i utdanningsløpet.

Under finn du overordna utdanningsplan for dei einskilde spesialitetane i Helse Førde. Formålet med utdanningsplanane er å beskrive oppbygging og rekkefølge for heile utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringstjeneste.

 

Spesialitetar

 

Sist oppdatert 28.11.2022